Internationale Therapeutenbeurs

Internationale Therapeutenbeurs – BEMER

Internationale Therapeutenbeurs in Houten zeer succesvol voor Bemer Partners

De jaarlijkse Internationale Therapeutenbeurs in de Expo in Houten 18 en 19 november jl. was voor de Bemer Partners een zeer succesvolle. Met een team van ervaren Bemer Partners werden therapeuten kundig geïnformeerd over de mogelijkheden van de Bemer therapie. Daar zijn vele vervolgafspraken uit voortgekomen.

Het is de wens van vele therapeuten ook de oorsprong van vele ziektebeelden te kunnen behandelen. Door het stimuleren van de microcirculatie is het mogelijk de belangrijkste processen die het zelfherstellende vermogen bepalen met bijna 30 procent te optimaliseren. Deze processen zoals de overdracht van voeding en zuurstof in de cellen, de afvoer van afvalstoffen (zoals lactaat) en de werking van de witte bloedcellen wordt met 1 behandeling van 8 minuten 14 uur met ca. 30 procent geoptimaliseerd. Dat betekent dat het lichaam met de extra energie die dat oplevert in alle cellen zijn zelfherstellende vermogen kan vergroten en zo vele (chronische) ziektebeelden of a-vitaliteit  kan gaan aanpakken. Met 2x per dag 8 minuten in het eigen bed kan zo iedere cliënt van de therapeut, thuis aan gezondheidsmanagement doen. Het slaapprogramma en diverse applicators vervolmaken de therapie.

Belangstelling voor het medische BEMER systeem

De belangstelling voor het medische systeem BEMER wordt veelal bij de therapeuten tijdens de behandeling in hun praktijk opgewekt. Zo werken fysiotherapeuten hun programma vaak af met een BEMER op de behandeltafel en kan een acupuncturist of homeopaat  de werking van zijn therapie en de opname van de stoffen in het bloed vergroten.

Een aantal therapeuten dat de groots opgezette stand bezocht werkte al met Pulse electro Magnetic Field (PEMF) producten, maar begrepen na uitleg dat de Bemer geen Electro magneetveld therapie is. De unieke fysische vasculaire therapie overstijgt de PEMP behandelmethodes door het unieke signaal (met als drager van het signaal PEMF) dat ontwikkeld is in samenwerking met het instituut voor microcirculatie in Berlijn. Dankzij dit signaal is de nawerking op de vasomotie niet slechts enkele momenten maar 14 uur. Daarmee is het Bemer signaal de enige gepatenteerde en gecertificeerde fysische vaatsysteem therapie ter wereld.

BEMER is een officieel toegestaan medisch product (CE0483), klasse IIa (93/42/EEG) in de EU.

Het is natuurlijk een groot verschil of je de vasomotie en microcirculatie duurzaam 24 uur per dag optimaliseert of dat je dat een paar keer per week realiseert voor een paar uur. De therapeuten die door hun persoonlijke ervaringen en de ervaringen in hun praktijk Bemer Partner zijn geworden, konden hun ervaringen delen met hun collega’s. Dit maakte dat vele bezoekers zich graag verder laten informeren en inventariseren hoe ze het systeem thuis en in hun therapie praktijk kunnen inzetten.

Het doorgeven van kennis en zo nog meer mensen duurzaam helpen met het behouden of vergroten van hun gezondheid is als Bemer Partner voor iedereen weggelegd. Het duurzaam optimaliseren van de microcirculatie voor 14 uur per behandeling is een doorbraak en verandert vele levens in positieve zin.

Internationaal Therapeut Beurs voor totale gezondheid

Dankzij beurzen zoals de Internationale Therapeutenbeurs in Houten krijgt Bemer fysische vaattherapie steeds meer bekendheid en kan Bemer meer huishoudens en praktijken voorzien van een Bemer.

bemer wereldwijd dezelfde motivatie

Bemer wereldwijd dezelfde motivatie: werken vanuit het hart

Bemer Partners als ambassadeurs

Bemer internationaal AG werkt met tientallen landen in de wereld samen. Veelal via de inzet van ambassadeurs : de zogenaamde Bemer Partners. Dit zijn volwassenen die ongeacht achtergrond en beroep door de eigen positieve gezondheidservaringen de Bemer kennis willen overdragen. Zij weten dat uitsluitend via kennisoverdracht het belang van een gezonde microcirculatie begrepen kan worden. Daarvoor heeft Bemer wereldwijd eenduidige gezondheidspresentaties die door geschoolde (Bemer akademi) Bemer Partners worden gegeven. Voor iedere Bemer Partner is het mogelijk wereldwijd gasten mee te nemen naar professioneel georganiseerde gezondheidspresentaties.

Internationaal

Angelique de Bruijn (Team Manager Nederland) en Markus Grabner (Ond. Director Oostenrijk) werden door Bemer Nordic gevraagd de Finse Kick-off voor Bemer Partners en gasten op te luisteren. Het belang van werken vanuit het hart beroerde de gasten. Immers de grootste motivatie van mensen om Bemer Partner te worden is het kunnen helpen van andere mensen met hun gezondheid. Dat daarbij ook een financiële beloning gerealiseerd wordt, komt vaak op de tweede plaats. Het is voor Bemer Partners inspirerend en motiverend om een verschil te kunnen maken in het leven van dierbaren. Ze zijn dan ook bereid mensen met gezondheidswensen uit te nodigen voor de gezondheidspresentaties. Zo kan de afweging voor de aanschaf het fysische vaatsysteem Bemer wereldwijd goed onderbouwd worden.

Bemer en topsporters

In de Bemer kick-off kwamen diverse Finse wereldkampioenen aan het woord. Zij gaven aan dat ze sneller herstelden van hun inspanningen of zelfs blessures, dat ze beter gefocust waren en veel minder stress ervaren dankzij de Bemer therapie. De Bemer gaat ook steevast mee op grote wedstrijden en de coaches stimuleren steeds meer het gebruik ervan. Topruiters zetten het Bemer Veterinaire systeem in voor hun paarden.

Microcirculatie optimaliseren

Microcirculatie duurzaam optimaliseren kan uitsluitend via het Bemer signaal. De fysische vaattherapie Bemer is uniek in zijn werking. Met 2x per dag 8 minuten 24 uur per dag realiseert een gebruiker  ca. 30 procent verbetering van de opname van voeding en zuurstof en afvoer van afvalstoffen. Dat kan soms het verschil tussen leven en dood zijn. Als de bij ieder mens en dier afnemende vasomotie dus microcirculatie niet herstelt, dan kunnen diverse ziektebeelden ontstaan. Door het onvoldoende bereiken van de haarvaten (7x kleiner dan een haar!) worden orgaan en weefsel en bot cellen onvoldoende gevoed met zuurstof en voeding. Zo kunnen cellen minder goed functioneren of zelfs afsterven.

Bemer wereldwijd kennisoverdracht

Er is nog een lange weg te gaan in de kennisoverdracht en begripsvorming rondom microcirculatie. Gelukkig realiseren grote instanties als FDA, American Heart Association, wetenschappers, artsen en diverse microcirculatie instituten zich steeds meer dat uitsluitend via een PEMF signaal de spiercelwandwerking van de vaten kunnen worden geactiveerd. Er zijn geen medicijnen die dit proces kunnen optimaliseren, dus gelukkig is er een signaal ontwikkeld i.s.m. dr. Klopp van het instituut voor microcirculatie te Berlijn dat 14 uur deze werking optimaliseert per behandeling.  Managers van Bemer en Bemer Partners hebben een dankbare rol in hun ambassadeurschap.

Meld u gerust aan als u onderdeel uit wilt maken van een groeiende groep Bemer Partners.

CSI Ommen 2017

Introductie paardenwereld Bemer Veterinair op wereldtournooi CSI Ommen

Met een afwisselend show en wedstrijdprogramma was CSI Ommen 2017 wederom een groot succes. Dit wereld springruitertoernooi van inmiddels vier sterren was voor Bemer een prima gelegenheid de Bemer VET (veterinair) bij topruiters, verzorgers en eigenaren te introduceren. Het oranje BEMER Paard trok veel aandacht bij de duizenden bezoekers, die langs en in de Bemer stand kwamen. De Bemer Partners konden via de Bemer Professional uitleggen wat het Bemer signaal doet voor de microcirculatie in het menselijk lichaam.

Doordat het Bemer signaal op de spiercelwand van de vaten inwerkt en de vasomotie zo met 30 procent optimaliseert, worden de afvalstoffen beter afgevoerd en is de opname van voeding, zuurstof, suppletie en medicatie ook ca. 30 procent geoptimaliseerd. En dat gedurende ongeveer 14 uur per behandeling van 8 minuten. Het immuunsysteem wordt door een betere vasomotie ook verbeterd. Topruiter Pim Mulder gaf aan in een interview met Team Manager Nederland Angelique de Bruijn, dat hij een sneller herstel na een wedstrijd of training als zeer wenselijk ziet. Ook een betere opname van voeding zou de prestatie van de paarden ten goede komen. Het vele reizen dat paarden doen is stressvol. Deze stress kost veel energie. Het duidelijk verbeteren van het parasympatische systeem wat tijdens en na de behandeling bij de paarden zichtbaar is, is een duidelijke win-win. Bovendien gaf Pim aan, dat de ruiters zelf vaak onregelmatig en ongezond eten en een verbetering van de vitaliteit door inzet van het fysische vaatsysteem Bemer zou daarbij een prima ondersteuning zijn.

In de Bemer stand bij het CSI Ommen werd het duidelijk : als er begrip komt over hoe belangrijk de vasomotie en dus de microcirculatie voor mensen is, ontstaat er begrip voor hoe belangrijk een optimale vasomotie en microcirculatie voor Paarden is.

Duidelijk zichtbaar wordt tijdens de behandeling dat de paarden ontspannen (parasympatische systeem wordt gestimuleerd). Vaak gaan de paarden geeuwen en laten ze de nek ontspannen hangen. Op korte termijn worden de medische studies rondom het veterinaire systeem verwacht.

In Duitsland omarmen olympisch kamioenen Ludger Beerbaum en Paul Schockemöhle het Bemer veterinaire systeem al. Met het sponseren van de DKB riders tour begint Bemer VET al een begrip te worden in Duitsland.

LINDA TELLINGTON-JONES eigenaar van de T-touch-trainingsmethode voor paarden draagt ook met veel enthousiasme haar positieve ervaringen met Bemer uit.

Nederland zal als eigenaren en verzorgers van Paarden bereid zijn zich te laten informeren en scholen vast volgen.
Een sneller herstel, een grotere ontspanning en een vergroting van het immuunsysteem bij paarden kan het verschil betekenen tussen welzijn en ziekte en tussen winnen en verliezen.

Paardenspecialisten, die verbonden zijn aan Bemer zullen de komende maanden presentaties verzorgen in binnen en buitenland, waar getoond wordt wat er gebeurt als een paard onder de Bemer VET deken staat.

Via Bemer Partner Angelique de Bruijn verneemt u wanneer er bij u in de buurt een presentatie over het fysische vaatsysteem Bemer plaatsvindt en wanneer er scholing is over de Bemer veterinair.

Heeft u vragen over ons bedrijf, onze producten of over onze dienstverlening? Wat u ook wilt weten: vraag het ons gerust. Hartelijk dank voor uw interesse. We staan voor u klaar.

presentatie bemer body world

Bemer samenwerking met BODY WORLDS tentoonstellingen

De werking van de fysische vaattherapie in detail toegelicht. Samen met de wereldberoemde BODY WORLDS tentoonstellingen biedt Bemer Int.AG zeven gezondheidslezingen in de periode van 15 juli tot 27 augustus 2017 op het gebied van gezondheid en microcirculatie.

Door middel van deze exclusieve samenwerking met BODY WORLDS krijgen bezoekers gedurende de zomer de mogelijkheid om de doorbloeding van het lichaam aan de hand van Plastinaten te laten verklaren.

Het doel van deze gezondheidslezingen-reeks is om bezoekers te informeren over hun eigen gezondheid en te tonen hoe men ziektebeelden preventief kan tegemoet treden. Bemer is een technologische leider en ontwikkelaar in het gebied van de fysische vaattherapie. Die fysische vaattherapie Bemer® is meervoudig gepatenteerd en komt in verschillende productlijnen voor mens en dier tot uiting. “We zijn zeer blij dit Project met BODY WORLDS-tentoonstellingen te kunnen aanbieden.  Voor de bezoekers wordt het meer dan een gezondheidslezing, maar ook een indrukwekkende ervaring. Zo groeit het begrip voor het eigen lichaam en de gezondheid aanzienlijk.” Aldus Peter Kaiser, Europees Verkoop Directeur van Bemer Int. AG te Triessen

 

BODY WORLDS sinds 1996

Sinds 1996 presenteert Dr. Guther von Hagens, de uitvinder van plastinatie, samen met de curator en arts Dr. Angelina Whalley  in BODY WORLDS  hun menselijke preparaten. Bijna 45 miljoen mensen hebben die tentoonstellingen wereldwijd bezocht.

De curator en arts dr. Angelica Whalley gaat het vooral om het pedagogische karakter van de tentoonstelling. “Hoe meer we over ons eigen lichaam weten, des te beter zullen we ermee omgaan. De aanblik van de plastinaten geeft een bijzondere zintuiglijke waarneming van ons zelf. We zien een vreemd lichaam en ontdekken daarin ons eigen lichaam op nieuwe wijze. Vele bezoekers zeggen naderhand: “ik zal voortaan mijn lichaam niet meer als iets vanzelfsprekends beschouwen”.

 

Tentoonstellingen BEMER & BODY WORLDS

Op de volgende dagen zullen de “BEMER EN BODY WORLDS – een hartenzaak” van 14.00 tot 18.00 uur plaatsvinden:

15-07-2017 München 16-07-2017 Graz (reeds plaatsgevonden)

29-07-2017 Zeist (reeds plaatsgevonden)

05-08-2017 Berlijn

06-08-2017 Dresden

26-08-2017 Bonn

27-08-2017 Rhein-Main

Bezoekers ontvangen een gunstige toegangskaart voor de originele BODY WORLDS tentoonstelling in Amsterdam.

 

Toegevoegde waarde van BODY WORLDS

Op 29 juli waren 170 gasten blij verrast met de toegevoegde waarde van Body worlds. De prachtige foto’s van organen tijdens de gezondheidspresentatie van Bemer gaven een nog beter beeld van de werking van het menselijk lichaam. De Gasten werden uitgenodigd na afloop van de presentatie de plastinaten die Body Worlds ter beschikking had gesteld te duiden. Bovendien konden zij op de marktplaats al hun vragen stellen over medische invalshoeken. Omdat Bemer ambassadeurs nodig heeft om de kennisoverdracht wereldwijd te doen plaatsvinden, werd op de marktplaats ook uitleg gegeven over hoe Bemer Partner te worden. Vele testemonials van tevreden Bemer gebruikers konden worden ingezien en het medische systeem Bemer, de Bemer Pro en de Bemer Classic konden worden ervaren. Bovendien stond het Bemer Paard opgesteld met de nieuwe veterinair lijn te weten de Bemer VET.  Zo kon Bemer de vele gasten op alle niveaus informeren en zijn er nieuwe Bemer fans ontstaan. Naast de samenwerking met o.a. NASA heeft Bemer met BODY WORLDS een prachtige aanvulling gevonden, waar iedere Bemer geïnteresseerde gebruik van kan maken.

De Bemer Pro set stap voor stap installatie, instructies en gebruik

Installatie van de BEMER Pro set De Bemer Pro set wordt geleverd met de: B-Box: Dit regelapparaat met multi touch-display heeft twee processoren en daarom kunnen er tegelijkertijd twee applicators aangesloten worden en therapie verzorgen. B-body (mat) en fixeerband en voetbeschermer Een B-Body (de mat) voor de behandeling van het gehele lichaam. De beschermhoes is […]

Bemer basis seminar

Bemer basis seminar, akademi voor nieuwe Bemer Partners

Het Bemer fysische vaatsysteem ten behoeve van het optimaliseren van de microcirculatie voor mens en dier wordt voornamelijk door kennisoverdracht in de markt gezet. Tijdens een Bemer basis seminar worden de Bemer Partners die door hun eigen positieve ervaringen mee willen werken aan deze kennisoverdracht maandelijks klaargestoomd. In hotel Woudschoten in de bossen van Zeist krijgen de deelnemers diepgaande kennis over microcirculatie, het Bemer fysische vaatsysteem met het unieke Bemer signaal, het bedrijf Bemer International AG, de verdienmogelijkheden en de marketingtools. De Bemer familie groeit zo gestaag via enthousiaste gebruikers naar ervaren Bemer Partners die helpen de doelstelling van het bedrijf waar te maken: in ieder bed een Bemer systeem!

https://debruijn.bemergroup.com/nl

bemer vet paard

Red dot design award voor Bemer

Voorheen verdiende BEMER met haar unieke design van de BEMER Pro set en de BEMER Classic set al een Red dot design award. Dat was een eerbetoon aan de gebruikers vriendelijkheid en design van unieke gezondheid bevorderende fysische vaatsysteem t.b.v. de microcirculatie.

Uit duizenden inzendingen en concurrenten als Apple, Bosch, en Mercedes heeft BEMER met haar Veterinaire ontwerp de Red Dot Design award gewonnen.

Red dot design award

bemer-signaal

Het BEMER-signaal is een nieuwe standaard in de industrie

Het onovertroffen BEMER-signaal is een nieuwe standaard in de industrie met een complexe en nauwkeurig afgestemde configuratie en timing. Bijna twee decennia van onderzoek en ontwikkeling hebben geresulteerd in zeer specifieke en zeer effectieve modulaties van amplitude en frequentie, die een wereldwijd octrooi beschermde prestatie van Duitse techniek zijn en uitsluitend worden gebruikt door BEMER.

Complexe berekeningen en processen vormen de basis van de schepping van het signaal door de B.BOX besturingseenheid. Het signaal wordt vervolgens via de applicatiemodule overgedragen in het lichaam.

slaapprogramma

Wat is de Bemer fysische vaattherapie in 5 minuten uitgelegd

Bemer fysische vaattherapie helpt de gezondheid te behouden en stimuleert genezing.

Beslis of u uw lichaam 30% optimalisering van uw microcirculatie gunt.

Het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt met het op geen enkele andere wijze te bereiken unieke Bemer signaal met bijna 30% geoptimaliseerd.

Laat u informeren door Angelique de Bruijn en beslis dan of u uw lichaam deze therapie wilt ervaren.

Pre-diabetes start in micro gebied, waar alleen de fysische vaattherapie Bemer invloed kan uitoefenen

Pre-diabetes leidt tot schade aan de kleine bloedvaten.

Pre-diabetes start in het gebied van de microcirculatie… daar waar alleen Bemer invloed kan uitoefenen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.