bemer wereldwijd dezelfde motivatie

Bemer wereldwijd dezelfde motivatie: werken vanuit het hart

Bemer Partners als ambassadeurs

Bemer internationaal AG werkt met tientallen landen in de wereld samen. Veelal via de inzet van ambassadeurs : de zogenaamde Bemer Partners. Dit zijn volwassenen die ongeacht achtergrond en beroep door de eigen positieve gezondheidservaringen de Bemer kennis willen overdragen. Zij weten dat uitsluitend via kennisoverdracht het belang van een gezonde microcirculatie begrepen kan worden. Daarvoor heeft Bemer wereldwijd eenduidige gezondheidspresentaties die door geschoolde (Bemer akademi) Bemer Partners worden gegeven. Voor iedere Bemer Partner is het mogelijk wereldwijd gasten mee te nemen naar professioneel georganiseerde gezondheidspresentaties.

Internationaal

Angelique de Bruijn (Team Manager Nederland) en Markus Grabner (Ond. Director Oostenrijk) werden door Bemer Nordic gevraagd de Finse Kick-off voor Bemer Partners en gasten op te luisteren. Het belang van werken vanuit het hart beroerde de gasten. Immers de grootste motivatie van mensen om Bemer Partner te worden is het kunnen helpen van andere mensen met hun gezondheid. Dat daarbij ook een financiële beloning gerealiseerd wordt, komt vaak op de tweede plaats. Het is voor Bemer Partners inspirerend en motiverend om een verschil te kunnen maken in het leven van dierbaren. Ze zijn dan ook bereid mensen met gezondheidswensen uit te nodigen voor de gezondheidspresentaties. Zo kan de afweging voor de aanschaf het fysische vaatsysteem Bemer wereldwijd goed onderbouwd worden.

Bemer en topsporters

In de Bemer kick-off kwamen diverse Finse wereldkampioenen aan het woord. Zij gaven aan dat ze sneller herstelden van hun inspanningen of zelfs blessures, dat ze beter gefocust waren en veel minder stress ervaren dankzij de Bemer therapie. De Bemer gaat ook steevast mee op grote wedstrijden en de coaches stimuleren steeds meer het gebruik ervan. Topruiters zetten het Bemer Veterinaire systeem in voor hun paarden.

Microcirculatie optimaliseren

Microcirculatie duurzaam optimaliseren kan uitsluitend via het Bemer signaal. De fysische vaattherapie Bemer is uniek in zijn werking. Met 2x per dag 8 minuten 24 uur per dag realiseert een gebruiker  ca. 30 procent verbetering van de opname van voeding en zuurstof en afvoer van afvalstoffen. Dat kan soms het verschil tussen leven en dood zijn. Als de bij ieder mens en dier afnemende vasomotie dus microcirculatie niet herstelt, dan kunnen diverse ziektebeelden ontstaan. Door het onvoldoende bereiken van de haarvaten (7x kleiner dan een haar!) worden orgaan en weefsel en bot cellen onvoldoende gevoed met zuurstof en voeding. Zo kunnen cellen minder goed functioneren of zelfs afsterven.

Bemer wereldwijd kennisoverdracht

Er is nog een lange weg te gaan in de kennisoverdracht en begripsvorming rondom microcirculatie. Gelukkig realiseren grote instanties als FDA, American Heart Association, wetenschappers, artsen en diverse microcirculatie instituten zich steeds meer dat uitsluitend via een PEMF signaal de spiercelwandwerking van de vaten kunnen worden geactiveerd. Er zijn geen medicijnen die dit proces kunnen optimaliseren, dus gelukkig is er een signaal ontwikkeld i.s.m. dr. Klopp van het instituut voor microcirculatie te Berlijn dat 14 uur deze werking optimaliseert per behandeling.  Managers van Bemer en Bemer Partners hebben een dankbare rol in hun ambassadeurschap.

Meld u gerust aan als u onderdeel uit wilt maken van een groeiende groep Bemer Partners.

Bemer in de medische wereld

Hoe staat de medische wereld en de wetenschap tegenover Bemer?

Bemer in de medische wereld

In de medische wereld staan steeds meer artsen en specialisten open voor integrale geneeskunde. Het lichaam als een samenwerkend geheel beschouwen is daar een belangrijk onderdeel van. Fysische vaattherapie Bemer heeft inmiddels als complementaire behandelvorm al een duidelijk streepje voor. De artsen in Duitsland bijvoorbeeld bieden deze therapie aan als ‘persoonlijke gezondheidsdienst’ (IGEL Service) die door de patiënt moet worden betaald. In Duitsland heeft de fysische vaattherapie Bemer al een leidende positie als het gaat om dergelijke diensten.

Certificering

Met de recente certificering is BEMER fysische vaattherapie op dit moment de unieke standaard. De werkingsmethode is nog niet geëvenaard en in de wereld kan niemand op dit moment aantonen een vergelijkbare duurzame werking te hebben zoals Bemer dat wetenschappelijk heeft aangetoond.

Arten en opleiding microcirculatie

Daar in de opleidingen van artsen en specialisten het fenomeen microcirculatie lastig inzichtelijk te maken is (immers universiteiten hebben niet de beschikking over de microscopen zoals het instituut van microcirculatie in Berlijn) kan er van diepgaande scholing (nog) geen sprake zijn.

De farmaceutische industrie kan ook nog niet duurzaam ingrijpen daar er geen receptoren voor medicijnen zijn in dit belangrijke gebied van de microcirculatie. De praktijk leert bovendien dat als een Bemer gebruiker zijn arts om advies vraagt aangaande de inzet van de Bemer naast bestaande therapieën, dat een toelichting door o.a. de Bemer Artz referenten of toelichting door opgeleide Bemer Partners wenselijk is.

Bemer, vasomotie en microcirculatie

De BEMER therapie realiseert bij dagelijks gebruik (2x per dag 8 minuten) en de inzet van het basisprogramma de verlichting van de volgende aandoeningen:

Aandoeningen die worden veroorzaakt door, complicaties veroorzaken of optreden in combinatie met en die verband houden met een verslechterde microcirculatie als gevolg van een gereduceerde vasomotie.

Bij het verouderen (of bij trauma’s) treedt bij de meeste mensen een (lokale) verslechtering van de vasomotie op. Oftewel een verslechtering van de spiercelwandfunctie in het vaatgebied dat via de vasomotie de microcirculatie moet optimaliseren. Dat is van groot belang omdat de microcirculatie plaatsvindt in het gebied van de haarvaten en uitsluitend daar vinden belangrijke processen plaats als de uitwisseling/afgifte van zuurstof en voeding (suppletie en medicatie) en de afvoer van afvalstoffen.

Het doel van de inzet van het medische systeem BEMER en toepassen van de fysische vaatherapie is het verhogen van de beperkte frequentie van het samentrekken van de kleine en zeer kleine precapillaire arteriële bloedvaatjes (<100 micron), zodat de bloedtoevoer in het capillaire netwerk (de haarvaten) wordt verbeterd. Oftewel een optimalisering van de microcirculatie.

Bemer en de wetenschap

In de afgelopen jaren is de fysische vaattherapie Bemer wetenschappelijk onderzocht op een aantal punten en deze resultaten zijn gepubliceerd. Alleen op grond van dit wetenschappelijke werk en de resultaten daarvan is het mogelijk geweest een certificering te behalen als fysische vaattherapie Bemer en een nieuwe en unieke vorm van vasculaire therapie te ontwikkelen.

In een volgende blog zullen wij ook de bemerkingen van de Nobel prijs winnaar Ignaro en het American Heartl ass instituut uitdiepen. Het resultaat is dat de fysische vaattherapie Bemer een nieuwe standaard is geworden, erkend met een certificering en met bewezen indicaties.

Op dit moment bevat de wetenschappelijke database meer dan 500 pagina’s aan wetenschappelijke studies naar een groot aantal toepassingen. Hiermee en met duizenden testimonials heeft de Bemer fysische vaattherapie haar nut en bijbehorende effect bewezen. Tot nu toe zijn, in PubMed 12 studies opgenomen, zijn er 3 boeken en ongeveer 50 andere publicaties gepubliceerd.

Bemer en ziektebeelden

De fysische vaattherapie Bemer is geen ziekte specifieke therapie. Vanwege de effecten op de microcirculatie verbeteren de aan en afvoer van zuurstof en voeding aan de lichaamscellen en kunnen deze cellen opnieuw grotere hoeveelheden energie produceren en leveren. Zo kunnen deze cellen hun taak met hernieuwde kracht hervatten. Door deze “toename in productie” en de uitbreiding van het aantal celproducten als gevolg daarvan, kan het lichaam zijn gewenste circulatie opnieuw activeren. Dit betekent dat het lichaam zichzelf helpt en genezing kan bevorderen door een betere verzorging en ont-zorging van alle lichaamscellen, die bij een verstoorde vasomotie c.q. microcirculatie onvoldoende verzorgd en ont-zorgd worden.

CSI Ommen 2017

Introductie paardenwereld Bemer Veterinair op wereldtournooi CSI Ommen

Met een afwisselend show en wedstrijdprogramma was CSI Ommen 2017 wederom een groot succes. Dit wereld springruitertoernooi van inmiddels vier sterren was voor Bemer een prima gelegenheid de Bemer VET (veterinair) bij topruiters, verzorgers en eigenaren te introduceren. Het oranje BEMER Paard trok veel aandacht bij de duizenden bezoekers, die langs en in de Bemer stand kwamen. De Bemer Partners konden via de Bemer Professional uitleggen wat het Bemer signaal doet voor de microcirculatie in het menselijk lichaam.

Doordat het Bemer signaal op de spiercelwand van de vaten inwerkt en de vasomotie zo met 30 procent optimaliseert, worden de afvalstoffen beter afgevoerd en is de opname van voeding, zuurstof, suppletie en medicatie ook ca. 30 procent geoptimaliseerd. En dat gedurende ongeveer 14 uur per behandeling van 8 minuten. Het immuunsysteem wordt door een betere vasomotie ook verbeterd. Topruiter Pim Mulder gaf aan in een interview met Team Manager Nederland Angelique de Bruijn, dat hij een sneller herstel na een wedstrijd of training als zeer wenselijk ziet. Ook een betere opname van voeding zou de prestatie van de paarden ten goede komen. Het vele reizen dat paarden doen is stressvol. Deze stress kost veel energie. Het duidelijk verbeteren van het parasympatische systeem wat tijdens en na de behandeling bij de paarden zichtbaar is, is een duidelijke win-win. Bovendien gaf Pim aan, dat de ruiters zelf vaak onregelmatig en ongezond eten en een verbetering van de vitaliteit door inzet van het fysische vaatsysteem Bemer zou daarbij een prima ondersteuning zijn.

In de Bemer stand bij het CSI Ommen werd het duidelijk : als er begrip komt over hoe belangrijk de vasomotie en dus de microcirculatie voor mensen is, ontstaat er begrip voor hoe belangrijk een optimale vasomotie en microcirculatie voor Paarden is.

Duidelijk zichtbaar wordt tijdens de behandeling dat de paarden ontspannen (parasympatische systeem wordt gestimuleerd). Vaak gaan de paarden geeuwen en laten ze de nek ontspannen hangen. Op korte termijn worden de medische studies rondom het veterinaire systeem verwacht.

In Duitsland omarmen olympisch kamioenen Ludger Beerbaum en Paul Schockemöhle het Bemer veterinaire systeem al. Met het sponseren van de DKB riders tour begint Bemer VET al een begrip te worden in Duitsland.

LINDA TELLINGTON-JONES eigenaar van de T-touch-trainingsmethode voor paarden draagt ook met veel enthousiasme haar positieve ervaringen met Bemer uit.

Nederland zal als eigenaren en verzorgers van Paarden bereid zijn zich te laten informeren en scholen vast volgen.
Een sneller herstel, een grotere ontspanning en een vergroting van het immuunsysteem bij paarden kan het verschil betekenen tussen welzijn en ziekte en tussen winnen en verliezen.

Paardenspecialisten, die verbonden zijn aan Bemer zullen de komende maanden presentaties verzorgen in binnen en buitenland, waar getoond wordt wat er gebeurt als een paard onder de Bemer VET deken staat.

Via Bemer Partner Angelique de Bruijn verneemt u wanneer er bij u in de buurt een presentatie over het fysische vaatsysteem Bemer plaatsvindt en wanneer er scholing is over de Bemer veterinair.

Heeft u vragen over ons bedrijf, onze producten of over onze dienstverlening? Wat u ook wilt weten: vraag het ons gerust. Hartelijk dank voor uw interesse. We staan voor u klaar.

presentatie bemer body world

Bemer samenwerking met BODY WORLDS tentoonstellingen

De werking van de fysische vaattherapie in detail toegelicht. Samen met de wereldberoemde BODY WORLDS tentoonstellingen biedt Bemer Int.AG zeven gezondheidslezingen in de periode van 15 juli tot 27 augustus 2017 op het gebied van gezondheid en microcirculatie.

Door middel van deze exclusieve samenwerking met BODY WORLDS krijgen bezoekers gedurende de zomer de mogelijkheid om de doorbloeding van het lichaam aan de hand van Plastinaten te laten verklaren.

Het doel van deze gezondheidslezingen-reeks is om bezoekers te informeren over hun eigen gezondheid en te tonen hoe men ziektebeelden preventief kan tegemoet treden. Bemer is een technologische leider en ontwikkelaar in het gebied van de fysische vaattherapie. Die fysische vaattherapie Bemer® is meervoudig gepatenteerd en komt in verschillende productlijnen voor mens en dier tot uiting. “We zijn zeer blij dit Project met BODY WORLDS-tentoonstellingen te kunnen aanbieden.  Voor de bezoekers wordt het meer dan een gezondheidslezing, maar ook een indrukwekkende ervaring. Zo groeit het begrip voor het eigen lichaam en de gezondheid aanzienlijk.” Aldus Peter Kaiser, Europees Verkoop Directeur van Bemer Int. AG te Triessen

 

BODY WORLDS sinds 1996

Sinds 1996 presenteert Dr. Guther von Hagens, de uitvinder van plastinatie, samen met de curator en arts Dr. Angelina Whalley  in BODY WORLDS  hun menselijke preparaten. Bijna 45 miljoen mensen hebben die tentoonstellingen wereldwijd bezocht.

De curator en arts dr. Angelica Whalley gaat het vooral om het pedagogische karakter van de tentoonstelling. “Hoe meer we over ons eigen lichaam weten, des te beter zullen we ermee omgaan. De aanblik van de plastinaten geeft een bijzondere zintuiglijke waarneming van ons zelf. We zien een vreemd lichaam en ontdekken daarin ons eigen lichaam op nieuwe wijze. Vele bezoekers zeggen naderhand: “ik zal voortaan mijn lichaam niet meer als iets vanzelfsprekends beschouwen”.

 

Tentoonstellingen BEMER & BODY WORLDS

Op de volgende dagen zullen de “BEMER EN BODY WORLDS – een hartenzaak” van 14.00 tot 18.00 uur plaatsvinden:

15-07-2017 München 16-07-2017 Graz (reeds plaatsgevonden)

29-07-2017 Zeist (reeds plaatsgevonden)

05-08-2017 Berlijn

06-08-2017 Dresden

26-08-2017 Bonn

27-08-2017 Rhein-Main

Bezoekers ontvangen een gunstige toegangskaart voor de originele BODY WORLDS tentoonstelling in Amsterdam.

 

Toegevoegde waarde van BODY WORLDS

Op 29 juli waren 170 gasten blij verrast met de toegevoegde waarde van Body worlds. De prachtige foto’s van organen tijdens de gezondheidspresentatie van Bemer gaven een nog beter beeld van de werking van het menselijk lichaam. De Gasten werden uitgenodigd na afloop van de presentatie de plastinaten die Body Worlds ter beschikking had gesteld te duiden. Bovendien konden zij op de marktplaats al hun vragen stellen over medische invalshoeken. Omdat Bemer ambassadeurs nodig heeft om de kennisoverdracht wereldwijd te doen plaatsvinden, werd op de marktplaats ook uitleg gegeven over hoe Bemer Partner te worden. Vele testemonials van tevreden Bemer gebruikers konden worden ingezien en het medische systeem Bemer, de Bemer Pro en de Bemer Classic konden worden ervaren. Bovendien stond het Bemer Paard opgesteld met de nieuwe veterinair lijn te weten de Bemer VET.  Zo kon Bemer de vele gasten op alle niveaus informeren en zijn er nieuwe Bemer fans ontstaan. Naast de samenwerking met o.a. NASA heeft Bemer met BODY WORLDS een prachtige aanvulling gevonden, waar iedere Bemer geïnteresseerde gebruik van kan maken.