Installatie van de BEMER Pro set

De Bemer Pro set wordt geleverd met de:

B-Box:

Dit regelapparaat met multi touch-display heeft twee processoren en daarom kunnen er tegelijkertijd twee applicators aangesloten worden en therapie verzorgen.

B-body (mat) en fixeerband en voetbeschermer

Een B-Body (de mat) voor de behandeling van het gehele lichaam. De beschermhoes is wasbaar en kan verwijderd worden als de B-body in bed geplaatst wordt. De B-body zonder hoes mag niet nat worden, dus het beschermen van de mat met hoeslaken(s) en eventueel een dun opdekmatrasje is verstandig. Desgewenst kan de fixeerband (zie bijgeleverde instructie) worden geïnstalleerd in bed. De plastic voetbeschermer kan aan het voeteneinde worden gebruikt.

De B-grip met de B-Spot en B-Light fixeerband en veiligheidsbril

De B-Spot sluit vanzelf door de magneten op de B-grip. Het losmaken gaat met een kleine draai.
Voor de B-Spot is er een fixeerband. Dat geldt ook voor de B-light. Voor de B-light is er een veiligheidsbril

B-Pad

De B-Pad hoes kan ook gewassen worden en bevat spoelen die de werking 3x sterker maken dan de Bemer-Body

B-scan

De B-scan zit achter op de B-Box en door het knopje in te drukken kan grofweg worden gemeten hoever het signaal reikt.

Diverse stekkers en auto-oplader

Het is mogelijk de B-Box te koppelen aan de auto-aansteker en diverse stekkers te wisselen

Lees zorgvuldig de handleiding als u de Bemer therapie gaat starten.

Stap 1: de B-Body en het dagelijkse gebruik:

De algemene behandeling van het volledige lichaam gebeurt standaard met de applicatiemodule B-Body met een maximale intensiteit van 35 micro Tesla volgens het Basisplan (zie instructie boekje) en dient voor de algemene verbetering van de algemene situatie van het lichaam. Ze verbetert de voorwaarden voor een veelzijdige stofwisselingsprocessen en zelfregelmechanismen. Dat is het principe voor het gebruik in preventie en therapie.

U dient in het midden van de B-Body te liggen met de armen naast het lichaam. Het hoofdbereik van de B-Body herkent u aan de aansluitkabel. Het is handig de beschermhoes van de B-body te verwijderen als u de B-body in het bed installeert. De B-body heeft aan beide kanten hetzelfde effect en kan desgewenst over iemand heen gelegd worden.

Er is heel bewust gekozen en onderzocht dat het lichaam rustig dient te wennen aan de optimalisering van de vier processen die Bemer genereert te weten de opname van voeding en zuurstof, de verbetering van de afvoer van afvalstoffen en de werking van de witte bloedlichaampjes in het capillaire gebied in het gehele lichaam. Derhalve begint het programma met stand 1.

Zoals vele behandelingen in de therapeutische praktijk aangetoond hebben, reageren mensen erg verschillend op de verschillende intensiteitsstanden, waarbij vaak verbanden tussen de stofwisselingssituatie, de intensiteit en het effect herkenbaar zijn.

In overleg met de Bemer Partner kunnen intensiteiten naar beneden worden bijgesteld als een gebruiker een onaangenaam gevoel tijdens of na de behandeling ervaart. Het ontgiften van het lichaam kan bijvoorbeeld vermoeidheid geven. Het drinken van veel water is aanbevolen om het proces van ontgiften te ondersteunen.

Gerichte (intensieve) behandeling Met de B-Spot (met B-grip/fixeerband) of de B-Pad

Voor de gerichte en intensieve behandeling van individuele lichaamsdelen zijn er de applicators B-spot en B-Pad, die met een maximale intensiteit van 100 micro tesla werken. In principe moet de gerichte behandeling na de algemene basis-behandeling gebeuren, omdat deze belangrijke processen op gang heeft gebracht. Een gerichte behandeling kan hierop optimaal worden opgebouwd. Er zijn meerdere behandelingen per dag mogelijk en het gebruik van de programma’s  P1,P2 en P3.

(De B-sit kunt u apart via de shop van uw Bemer Partner bestellen indien u deze afwasbare applicator wilt inzetten voor personen in een rolstoel of personen met een langdurige verplichting tot zitten.)

B-light (bril)

B-Light is een applicatiemodule voor de complementaire behandeling van huidziekten, bij storingen in de wondgenezing en voor cosmetisch gebruik. De lichtdioden produceren monochromatisch en fotobiologisch rood licht met een krachtige werking. Daardoor worden in de huid- en bindweefselcellen bijkomende energierijke verbindingen gevormd. Het effect van de B-light is vergelijkbaar met het effect van soft laserbehandelingen. Daarom worden gewoonlijk ook hoge intensiteitstanden aanbevolen. (vanaf stand 6) De complementaire behandeling en de behandeling die aansluit op een behandeling van het volledige lichaam is onder meer aan te bevelen bij acne, eczeem, psoriasis, wratten, rimpeltjes.

Programma’s P1,P2,P3 B-Box

De vooraf gedefinieerde programma-instellingen werden speciaal voor het gebruik van de lokale applicators (B-Spot, B-Pad, B-sit) ontworpen, zodat een aanvullende therapie impuls lokaal kan worden toegepast.

De lokale therapie vormt geen vervanging voor de toepassing van het basis schema dus de B-Body twee keer per dag 8 minuten volgens het basis programma. (zie basisprogramma)

Gebruik de lokale applicatie twee tot drie keer dagelijks, beginnend op basis van het schema in uw handleiding. Hoe chronischer (ouder) een gebeurtenis is des te lager begint u met de programma niveaus.  Hoe acuter (verser) een gebeurtenis, des te hoger kunt  u beginnen. Bijvoorbeeld bent u net hard gevallen dan kunt u P3 overwegen.

Doordat u de Programma’s overwegend met de applicators B-pad/B-spot/B-sit toepast, is het signaal daar drie keer zo sterk.

Slaapprogramma

De nieuwste onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat in de slaapfase een herverdeling van het bloed in het organisme plaatsvindt en dat de immunologische processen (orgaanreiniging) tijdens die tijd een veel groter belang hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Daarom werd naast de behandelingen overdag een verdere, speciale signaal configuratie ontwikkeld, die rekening houdt met de fysiologische gesteldheid in de slaapfase.

Vooral bij rehabiliterende en oudere personen, of bij personen die gevoelig zijn voor infecties, zijn de lichamelijke regulatie-en regeneratieprocessen tijdens de slaapfase van groot belang.

Het slaap programma wordt voor het slapengaan op de B-Box geactiveerd en verloopt dan automatisch. In het basisprogramma ziet u hoe u ook aan dit signaal rustig kunt gaan wennen. Dagelijks gebruik is uiteindelijk aan te raden.


Voorafgaand aan het gebruik:

Het gebruiksdoeleinde van de Bemer-therapie is de verbetering van de beperkte contractiefrequentie van kleinere en zeer kleine pre-capillaire arteriële bloedvaten. Hiermee wordt een verbeterde bloedverdeling in het capillaire netwerk van de microcirculatie bereikt.

De Bemer behandeling berust op een ondersteuning van de fundamentele fysiologische processen, en zorgt daarmee voor de verbetering van natuurlijk aanwezige zelfregelingsmechanismen. De Bemer behandeling beschikt over wetenschappelijk aangetoond werkingsparameters: effecten op de microcirculatie, het immuunsysteem, de proteïne biosynthese en de vorming van lichaamseigen radicalenvangers. Daarmee alleen al biedt de Bemer behandeling een breed behandelingsspectrum met zeer goede ondersteunende effecten in de domeinen therapie, regeneratie, rehabilitatie en preventie. Bemer kan overal als aanvullende behandeling gebruikt worden waar ziekten of tekort verschijnselen veroorzaakt werden door storingen in de microcirculatie, of waar storingen het verloop van dergelijke zieken en verschijnselen mee bepaald hebben, of die ermee gepaard gaan.

Van de ca. 45.000 omschreven ziektebeelden is de microcirculatie veelal een oorzaak of een gevolg.

Voorbeelden van aandoeningen en klachten zijn:

 • chronische stoornissen van de wondgenezing
 • chronische degeneratieve aandoeningen aan de spieren/het skelet
 • chronische stofwisselingsstoornissen (bijv. diabetes mellitus, vetstofwisselingsstoornissen)
 • orgaan insufficiëntie (bijv. verstoorde leverfunctie, meervoudige orgaandisfunctie)
 • polyneuropathie als gevolg van diabetes mellitus of na kankerbehandelingen
 • perifere arteriële occlusieve ziekten
 • chronische vermoeidheid (bijv. patiënten met een chronische belastin of multiple sclerose)
 • acute en chronische pijn
 • aandoeningen die gepaard gaan met een beperkte levenskwaliteit

Dankzij de elektromagnetische velden, die door een zwak pulserende, speciale, multidimensionale signaalconfiguratie worden gecreëerd, zijn de producten van Bemer geschikt voor de stimulering van de vasomotoriek (ritmische contractie) van de kleinere en de kleinste bloedvaten in levende organismen.

Uw Bemer Partner

Uw Bemer Partner kan u veel onderbouwende informatie verstrekken en u informeren over de bijeenkomsten en presentaties die de werking van Bemer verder toelichten.

Zelf Bemer Partner worden

Voorts kunt u informatie ontvangen via o.a. Bemer ondernemers bijeenkomsten over hoe u zelf ook een actieve rol kunt spelen in de kennisoverdracht van het unieke Bemer systeem. Bemer kent een markt overstijgend verdienmodel en werkt uitsluitend met Partners, die zich laten scholen en begeleiden. Deze Partners worden beloond voor hun inzet als direct sales Partner via Provisie.  Een Bemer Partner krijgt de beschikking over zijn eigen website, Bemer shop en intranetinformatie en werkt in vrijheid samen met een groeiend en ervaren internationaal team.

Via het youtube kanaal “best aging” (toets “bemer best aging” in in you tube) vindt u de meest actuele you tube informatie filmpjes)

 

Absolute Contra-indicaties:

 • immunosuppressieve therapie na een transplantatie
 • immunosuppressieve therapie na een allogene cel transplantatie of beenmerk- of stamceltransplantatie

Voor andere aandoeningen die veelal een immunosuppressie vereisen, bijvoorbeeld auto-immuunziekten of dermatologische aandoeningen, bestaat geen contra-indicatie tegen de Bemer therapie.

Waarschuwingen en Artsenkennis artsenbrief

Ingeval van de volgende klachten raden wij u dringend aan om voor gebruik van de Bemer therapie een arts te raadplegen. Uw Bemer Partner heeft desgewenst een “artsenbrief”, die u kunt overhandigen. De ervaring leert dat vele therapeuten/artsen/specialisten tijdens hun studie summier kennis hebben kunnen vergaren ondanks de verregaande studies en wetenschappelijke onderzoeken van o.a. het instituut voor microcirculatie in Berlijn. Het gebied van de microcirculatie bevat 74% van het vaatstelsel, maar is dermate klein dat uitsluitend zeer kostbare microscopen dit gebied in kaart kunnen brengen. Het gebied is te klein om duurzaam te kunnen manipuleren door de artsen en de pharma. Uitsluitend via PEMP en het Bemer signaal is er nu de unieke fysische vaattherapie ontstaan, waar u als gebruiker dagelijks gebruik van kunt maken.

Voorts kan uw Bemer Partner u ook nader laten informeren/adviseren over bijvoorbeeld Bemer in combinatie met bepaald medicijngebruik.  Bemer Artsen zijn opgeleid in de Bemer therapie.

Medicijnen worden bij Bemer inzet volgens het basisplan net als voeding en zuurstof bijna 30 procent beter opgenomen. Dit kan effect hebben op o.a. de hoogte van de dosering. Onderstaande klachten verdienen raadpleging van een arts:

 • koorts met een onduidelijke oorzaak
 • infectieziekten
 • ernstige hartritmestoornissen
 • ernstige psychoses
 • aandoeningen waarbij ongecontroleerde attaques optreden(bijv. epilepsie)
 • langdurig gebruik van B-receptor-antagonisten
 • langdurig gebruik van corticoïden
 • langdurig gebruik van cumarinederivaten

Voor overige antistollingsmiddelen, zoals ASS of niet-steroïde geneesmiddelen zoals Diclofenac of andere bloeddrukverlagende middelen, zoals calciumantagonisten en angiotensinereceptor-antagonisten, is geen wisselwerking met de Bemer therapie bekend.

Algemene aanbevelingen

 • klachten, symptomen of aandoeningen moeten voor het gebruik van de Bemer therapie met een arts/therapeut worden besproken  (zie waarschuwingen en o.a. de artsenbrief)
 • voorgeschreven medicijnen mogen alleen na ruggenspraak met de behandelend arts worden aangepast
 • bij patiënten die regelmatig bloedverdunners of antistollingsmiddelen innemen, worden dringend zeer regelmatige controles van stollingsfactor door de behandelend arts geadviseerd, omdat de Bemer therapie het effect van deze medicijnen kan intensiveren of afzwakken
 • patiënten die permanent medicijnen gebruiken, moeten hun behandelend arts over de geplande Bemer therapie informeren, zodat de doseringen dienovereenkomstig kunnen worden aangepast.
 • tijdens de zwangerschap mag de Bemer therapie alleen na ruggenspraak met de behandelend arts worden toegepast
 • bij patenten met tumorziekten en andere ernstige aandoeningen, waarvoor een doorlopende medische behandeling en/of medicijninname is vereist, dient de aanvullende toepassing van de Bemer therapie met de behandelend arts te worden besproken
 • onverklaarbare fysieke reactie tijdens de Bemer therapie moeten door de behandelend arts worden opgehelderd om te kunnen ingrijpen. Bij vragen over de Bemer therapie raden wij de behandelend arts aan om contact met u op te nemen met de medische adviesdienst van Bemer.
 • de elektromagnetische velden die bij de Bemer therapie in de apparaten worden gebruikt, kunnen bij pacemakers of defibrillatoren geen storingen veroorzaken, als de apparaten aan de Europese normen voldoen en als zij conform de betreffende gebruiksvoorwaarden worden toegepast (rapport van Dr. Lampadius (10.25.2012 op te vragen via uw Bemer Partner).
 • de Bemer therapie is een belangrijke aanvullende therapieoptie voor artsen/therapeuten, vormt echter geen vervanging voor andere medische behandelingen.

BEMER testen

Wij bieden u de mogelijkheid het systeem in uw eigen omgeving weken te TESTEN. Neemt u daarvoor contact op via onderstaand contact formulier.

Test de BEMER voor uzelf en uw dierbaren en neem contact op via onderstaande formulier.

  Beantwoord onderstaande vraag om te controleren of u een mens bent