Inleiding

Angelique de Bruijn directeur Best-Aging.nl is de naam die ik, Angelique de Bruijn, gebruik voor alle overkoepelende dingen die ik doe: mijn praktijk ‘Best-Aging b.v.’, de artikelen die ik schrijf, de lezingen die ik geef, het netwerken, en hoe ik mij presenteer op social media waaronder via mijn website www.best-aging.nl.

Best-Aging b.v.is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder de naam ‘Best-Aging b.v.’ bij de Kamer van Koophandel onder nummer62032704, praktijkhoudende te Soestdijksestraat Zuid 87, A29 te de Bilt. Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u van mijn website of mijn diensten gebruik maakt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe het werkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op alles wat ik aanbied vanuit mijn website www.best-aging.nl en mijn werkzaamheden in Best-Aging b.v. behorende bij Best-Aging.nl en de mailingen die van hieruit worden verstuurd, omdat hierbij sprake is van het verwerken van gegevens van derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat Best-Aging.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en de praktijk geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Best-Aging.nl respecteert dus de privacy van alle gebruikers van haar website en praktijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Best-Aging.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Angelique de Bruijn voor Best-Aging.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van mijn diensten en de diensten die ik gebruik hiervoor

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Ik heb uw naam, emailadres en telefoonnummer minimaal nodig voor het bevestigen van een afspraak voor een sessie. Bij het bezoeken van uw huis t.b.v. uitleg van het medische systeem heb ik ook de adresgegevens nodig. Het emailadres zal gebruikt worden om u desgewenst documentatie te versturen. Als u uw gegevens in het contactformulier invult kunnen wij op deze wijze u voorzien van de benodigde informatie per telefoon en of mail. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Best-Aging.nl of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Betalingen worden niet via de website verricht, maar via factuur van Best-Aging b.v.

Best-Aging b.v. communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het aannemelijk dat die berichten bewaard worden. Ik wil ook later weten wat wij besproken hebben, omdat ik u zo goed mogelijk van dienst wil zijn. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Angelique de Bruijn. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Angelique de Bruijn directeur van Best-Aging b.v. heeft dus gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan mij verstrekt hebt.

Bewaren van communicatie

Onze communicatie wordt bewaard op mijn laptop en/of mijn telefoon, die beveiligd zijn. Ik bewaar onze communicatie om in een later stadium te weten wat wij hebben besproken. Ik vind dat belangrijk omdat ik een goede relatie met u wil hebben. Aangezien ik niet weet of en wanneer er een volgende keer is, verwijder ik gegevens dus niet.

Verwerken van informatie inzake coaching sessie

Ik noteer tijdens een sessie geen zaken die ik opsla digitaal.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Er is geen reden om uw gegevens uit te wisselen internationale organisaties.

Cookies

Mijn website verzamelt geen gegevens d.m.v. cookies, Mijn website is gemaakt in WordPress en WordPress kan wel cookies hebben. Facebookpixel gebruik ik niet; Google Analytics wel.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden en datalekken

Er valt weinig te lekken met de b.v. met 1 werknemer Angelique de Bruijn. Maar ik acht uw privacy hoog. En ook al ben ik geen arts met een beroepsgeheim, ik acht uw informatie ook hoog. Uw informatie wordt dan ook niet met derden gedeeld en zeker niet met uw data.

De beveiliging van de persoonsgegevens

Ivm de beveiliging van de persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen door extra wachtwoorden toe te voegen aan mijn apparatuur.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en alles wat met de praktijk te maken heeft. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Er zouden nog dingen kunnen wijzigen als de E-privacy verordening later van kracht gaat.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers/cliënten indien gewenst de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al hun eigen persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage: Uw eigen (persoons)gegevens kunt u altijd zelf inzien en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Angelique de Bruijn/Best-Aging bv. over u zijn vastgelegd, kan kunt u een verzoek tot inzage doen.
  • Wijzigen: Als u dingen wilt wijzigen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, dan kunt u een verzoek hiertoe doen bij Angelique de Bruijn/Best-Aging.nl. U kunt zelf verzoeken dat Angelique de Bruijn/Best-Aging.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
  • Beperken van de verwerking: Daarbij hebt u, onder voorwaarden, het recht om Angelique de Bruijn/Best-Aging.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van bezwaar: Indien een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Angelique de Bruijn/Best-Aging.nl of een derde plaatsvindt, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
  • Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar dat betekent wel dat Angelique de Bruijn/Best-Aging.nl die gegevens dan niet meer mag verwerken,
  • Verzoek versturen: Een verzoek versturen hierover kan naar info@best-aging.nl en zal zo spoedig mogelijk ingewilligd worden. Indien Angelique de Bruijn/Best-Aging.nl uw verzoek afwijst zal aangegeven worden waarom.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De website www.best-aging.nl heeft zelf geen cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik heb geen geautomatiseerde besluitvorming.

Benodigde derden voor aangeboden diensten/communicatie en hun privacy beleid:

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Angelique de Bruijn from ‘Best-Aging bv’ by Angelique de Bruijn / Best-Aging.nl
Soestdijkseweg Zuid 87/ Apt A29

0031-(0)626474108

info@best-aging.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2022