Slechte microcirculatie staat aan de wieg van Pre-diabetes

Microcirculatie

Slechte microcirculatie staat aan de wieg van Pre-diabetes

1 Op de 14  nederlanders heeft dibetes mellitus. 1 op de ca 5 personen heeft al onmerkbaar Pre-diabetes. De toekomstverwachtingen zijn dat 1 op de 3 Nederlanders van 45+ diabetes heeft. Voortvloeiend uit de ziekte kunnen zijn hart en vaatziektes, oogproblematieken, nierfalen, aangetaste zenuwen, dementie en depressie. Een verstoorde microcirculatie is bepalend voor het ontwikkelen van diabetes. En diabetes verstoort op haar beurt de microcirculatie. Een verstoorde microcirculatie herstellen, is naast aanpassen van lifestyle en medische zorg een enorme kans deze cijfers positief te beinvloeden. Immers door een oorzaak van een ziektebeeld te benaderen worden grote uitgaven aan medicijnen en (wond) verzorging voorkomen en vergroot de levenskwaliteit.

Diabetes type 2 is een van de meest voorkomende chronische ziekten in de westerse wereld. Daarnaast heeft ook een flink aantal mensen diabetes zonder het te weten (Pre-diabetes). Diabetes kan tot allerlei (ernstige) complicaties leiden, zoals amputaties, nierfalen en uiteindelijk overlijden.

Wat is diabetes mellitus?

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een aandoening waarbij de concentratie van suiker in het bloed te hoog is. Het hormoon insuline, dat gemaakt wordt door de alvleesklier, is een belangrijk onderdeel van de suikerstofwisseling. Tijdens/na het eten (en drinken) komt suiker via de darmen in het bloed. De alvleesklier maakt insuline zodra de bloedsuikerconcentratie in het bloed stijgt. Insuline zorgt er dan voor dat suiker uit het bloed wordt opgenomen.  Insuline remt de suikerproductie door de lever. Daarom verlaagt insuline de bloedsuiker-concentratie.
Diabetes mellitus ontstaat wanneer er niet voldoende insuline door de alvleesklier wordt aangemaakt en/of wanneer insuline onvoldoende werkt. Zo kan insuline er niet meer voor zorgen dat suiker vanuit het bloed wordt opgenomen in de weefsels en dat de productie van suiker door de lever wordt geremd. Zo kan de concentratie van suiker in het bloed stijgen en spreekt met van diabetes mellitus (suikerziekte).

Diabetes mellitus type 1

Diabetes mellitus type 1 (insulineafhankelijke suikerziekte/jeugd-suiker) ontstaat wanneer de alvleeskliercellen, die insuline maken worden afgebroken.

Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier helemaal geen insuline meer aan. De cellen die normaal gesproken insuline aanmaken worden ten onrechte door het lichaam als vijandige cellen gezien en daarom vernietigd. Diabetes type 1 geeft zo’n gevoel van malaisse dat het meestal vrij snel ontdekt wordt. Diabetes 1 openbaart zich meestal al op jongere leeftijd. De oorzaak van dit type diabetes is nog niet geheel duidelijk. Ongeveer 1 op de 10 mensen met diabetes is gediagnosticeerd met diabetes type 1. Diabetes type 1 is (nog) niet te genezen.

Het optimaliseren van de microcirculatie zou wel de voortvloeiselen uit deze ziekte moeten  verlichten. Naast uiteraard een gezonde lifestyle en monitoren en begeleiden van de medische wereld.

Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2 (“ouderdoms-suikerziekte”) ontstaat doordat insuline niet goed meer werkt en bovendien te weinig wordt aangemaakt. Helaas is de naam ouderdomsziekte al minder van  toepassing, omdat de ziekte op steeds jongere leeftijd ontstaat.

Wat veroorzaakt diabetes mellitus type 2?

Diabetes mellitus ontstaat door overgewicht, te veel en te vet eten en/of te weinig bewegen, in combinatie met erfelijke aanleg. Leefstijl is bepalend, maar de erfelijkefactoren zijn vaak doorslaggevend. Verstoring van de microcirculatie is veelal een belangrijke oorzaak maar ook een gevolg van diabetes type 2.

Pre-diabetes levert soms al ernstige schade op

De oorzaak van Pre-diabetes vindt men in een slechte doorbloeding van de haarvaatjes en een slechte microcirculatie. Grootschalig gepubliceerd onderzoek van het Maastricht ziekenhuis heeft het volgende aangetoond. Prediabetes levert geen merkbare symptomen op. De verstoring van de microcirculatie is  niet voel/merkbaar maar treed bij velen al op na het 25e levensjaar. Zo wordt dan al schade aangericht, in eerste instantie aan de kleine bloedvaten. Gevolg daarvan is dat cellen in de organen, botten en weefselsminder bloed krijgen, omdat er in het verstoorde micro gebied (haarvaten) zo minder overdracht  van voeding en zuurstof plaats vindt. Men constateerde dat deze verstoring bij volwassenen door het gehele lichaam plaatsvindt. De onderzoekers hebben metingen gedaan in de microcirculatie in de huid en in het netvlies. Daar werd dezelfde schade aan de kleine bloedvaten gevonden. 1 Op de ong. 5 volwassen heeft die schade zonder dat er al waarneembare symptomen zijn. Deze verstoring van de microcirculatie geeft soms al ernstige complicaties, zoals schade aan netvlies, nieren, hart, zenuwen en hersenen.

Verschijnselen van hoge bloedsuiker-concentratie

Hoge bloedsuikers veroorzaken dorst, veel plassen, slechter zicht, infecties vooral van de blaas en urinewegen. (Chronische) vermoeidheid verslechtert de levenskwaliteit ook.

Complicaties van diabetes

Naast voornoemde complicaties is het slecht  herstellen van wonden, die soms uitmonden in gevaarlijke infecties en zelfs amputaties een pijnlijke en kostbare factor. Internisten moeten regelmatig amputaties uitvoeren, omdat de  slechte doorbloeding nauwelijks zelfherstellend  vermogen toelaat  en medicijnen  het slecht doorbloede  gebied niet meer bereiken. Andere verschijnselen kunnen zijn : pijnlijke gewrichten, tintelingen en gevoelloosheid voeten.

Behandelingen en  duurzame oplossingen

In deze film hoort u artsen uitleg geven over de microcirculaitie  en het belang van het herstel van een verstoorde microcirculatie:

Ieder persoon is  uniek. De medische wereld is ver in het begeleiden, adviseren van de diabetes patienten. Diabetes patienten worden gemonitord op regulatie van bloedsuiker, cholesterol en bloeddruk. Veel patienten  hebben hulpmiddelen om zichzelf te monitoren en bij  te sturen met medicatie of zelfs insuline. Aan de basis van alle vormen van begeleiden adviseren wij ook de oorzaak en het desastreuse gevolg van diabetes te benaderen met de inzet van fysische vasculaire therapie  BEMER. Immers met de dagelijkse inzet van deze therapie ondersteunt u het lichaam door optimalisering van de zuurstof-en voeding overdracht en de afvoer van  afvalstoffen. Onderstaande gezondheidspresentatie van Angelique de Bruijn die als BEMER partner haar steentje bijdraagt aan de kennisoverdracht over microcirculatie en de unieke fysische vasculaire therapie BEMER geeft u meer informatie.

U leert in deze presentatie die wereldwijd door verschilllende BEMER Partners wordt  verzorgd hoe uw lichaam op microniveau functioneert en wat u kunt doen om o.a. voornoemde ernstige ziektebeelden positief te beinvloeden. Het  systeem is complementair aan de medische zorg die u geniet en er kan desgewenst contact en kennisoverdracht plaats vinden met uw medische verzorgers.

BEMER testen

Bovendien krijgt u de mogelijkheid het systeem in uw eigen omgeving weken  te TESTEN. Neemt u daarvoor contact op via onderstaand contact formulier.

Test de  BEMER voor uzelf en uw dierbaren en neem contact op via onderstaande formulier.

    Beantwoord onderstaande vraag om te controleren of u een mens bent