Geestelijke prestaties

Betere geestelijke prestaties met BEMER therapie

Geestelijke prestaties en de mentale fitheid zijn nauw verbonden met de lichamelijke gezondheid. Juist op dit gebied is de BEMER-magneetveldtherapie bijzonder effectief.

De BEMER therapie is in staat om het positieve effect van zowel een gezonde en evenwichtige voeding als lichamelijke beweging te versterken. De BEMER-magneetveldtherapie kan de Fontein van de Eeuwige Jeugd niet vervangen, maar biedt de mogelijkheid om ook op gevorderde leeftijd op geestelijk vlak bij te blijven en de uitdagingen thuis en op het werk het hoofd te kunnen bieden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit.

Is de effectiviteit van de BEMER therapie wetenschappelijk aangetoond?

Tijdens de afgelopen 15 jaar zijn er 46 publicaties en twaalf in PubMed vermelde wetenschappelijke studies gewijd aan de BEMER-therapie.

Deze studies schrijven aan de BEMER-therapie een beschermende en profylactische werking toe. Daarnaast blijkt uit verschillende dubbelblindstudies dat BEMER op het gebied van wondgenezing, prestatieverbetering en regeneratie bijzonder effectief is.

Zorg dat u op de hoogte bent

  Heeft u vragen over ons bedrijf, onze producten of over onze dienstverlening? Wat u ook wilt weten: vraag het ons gerust. Hartelijk dank voor uw interesse. We staan voor u klaar.

  Uw contactgegevens

  Over geestelijke prestaties

  De behoefte aan een Fontein van de Eeuwige Jeugd als bron voor eeuwige jeugd, gezondheid en gezonde geestelijke prestaties is zonder twijfel al zo oud als de mens. Hoe mooi het idee van een Fontein van de Eeuwige Jeugd ook is, het ligt verre van de waarheid. De levensverwachting van de mens kent een natuurlijke grens. Ons hart is door zijn rol van cruciaal belang voor de bloedsomloop. Het hart pompt ons bloed op onvermoeibare wijze door het lichaam, iedere dag weer, vanaf onze geboorte tot het moment dat we sterven. Bij volwassen mensen ligt de hartfrequentie (het aantal hartslagen per minuut) op ongeveer 60 tot 80 slagen. Bij elke hartslag wordt ca. 60 tot 70 milliliter bloed in de aorta gepompt. Wanneer je bij de prestaties van het hart uitgaat van een gemiddelde levensverwachting van 70 jaar, dan kom je uit op een totale hoeveelheid van 200 tot 250 miljoen liter bloed dat door middel van 2,5 miljard hartslagen door het lichaam gepompt wordt. De microcirculatie speelt een belangrijke rol bij deze geweldige prestatie van het menselijk lichaam.

  De microcirculatie is van groot belang voor het organisme. Ze vormt een belangrijk bloedreservoir, is van invloed op de bloeddruk, stimuleert de warmte-uitwisseling en transporteert zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen. Slakken en gifstoffen worden vervolgens uit de cellen afgevoerd. De microcirculatie vormt het deel van de bloedsomloop dat zich afspeelt in de kleinste bloedvaten (capillairen, slagaders, aders). Ook hier spelen de natuurlijke grenzen een rol, want de capaciteit van de microcirculatie neemt af naarmate de leeftijd vordert. Dit gaat gepaard met een achteruitgang van de geestelijke prestaties. Hieronder vallen onder andere ons waarnemingsvermogen, geheugen, leervermogen, het oplossen van problemen, ons concentratievermogen en de creativiteit. We zijn ons er wellicht niet bewust van, maar vanaf het dertigste levensjaar begint onze geestelijke capaciteit langzaam af te nemen. Vooral in het begin is daar nauwelijks iets van te merken. Het begint allemaal met het afnemen van de psychische belastbaarheid en het concentratievermogen. Symptomen die in onze prestatiegerichte maatschappij fatale gevolgen kunnen hebben. Deze symptomen manifesteren zich uiteraard niet alleen op het werk, maar ook thuis en op sociaal vlak. Ook daar speelt een mentale balans een belangrijke rol. Wanneer een verstoorde microcirculatie een negatief effect heeft op opleiding of studie kunnen we haast wel van een persoonlijke ramp spreken.

  De microcirculatie is een natuurlijk proces dat door een reeks factoren op positieve wijze beïnvloed kan worden. Voorbeelden hiervoor zijn een gezonde en evenwichtige voeding, voldoende en ongestoorde slaap en veel beweging. Deze factoren staan echter maar al te vaak onder druk door onze prestatiemaatschappij met haar voortdurende prestatiedruk, langere werktijden, steeds meer stress op het werk en thuis, luchtvervuiling, milieuverontreiniging en lawaai. De microcirculatie is helemaal in gevaar wanneer vervolgens ook nog nicotine, alcohol of drugs in het spel zijn. Typische symptomen van een verstoorde microcirculatie zijn een hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden en suikerziekte. Resultaat: Een beperkte of verstoorde microcirculatie kan cellen sneller laten verouderen of leiden tot een zwakker immuunsysteem, een hogere vatbaarheid voor infecties, een slechter afweermechanisme tegen vrije radicalen en een beperking van de geestelijke capaciteit. In het kort kunnen we stellen dat een beperkte microcirculatie de oorzaak kan zijn van verschillende ziektes en aandoeningen. Een verstoorde bloedsomloop in de microvaten kan gepaard gaan met uiteenlopende klachten. Wanneer er onvoldoende bloed door de hersens stroomt, kan dit gepaard gaan met geheugen- en concentratieproblemen. Ook duizelingen of oorsuizen kunnen het gevolg zijn van een verstoorde microcirculatie. Een verstoorde bloedsomloop heeft uiteindelijk gevolgen voor het hele lichaam en beïnvloedt zo in hoge mate onze gezondheid en prestatievermogen. Niet alleen oudere mensen moeten hiervoor op hun hoede zijn, ook jongere mensen uit risicogroepen kunnen last hebben van een verstoorde bloedsomloop. Dit kan al snel leiden tot ernstige problemen, aangezien aan jongere mensen in een veeleisende werksituatie hogere eisen worden gesteld op geestelijk en mentaal vlak. Het vermogen om problemen op te lossen, uit je woorden te komen en conclusies te trekken zijn naast een goed concentratie- en aandachtsvermogen belangrijk tijdens alle aspecten van het leven.

  Na het dertigste levensjaar worden de prestaties over het algemeen minder. Dit blijkt onder andere uit de resultaten van intelligentietests. Zo groeit de mentale capaciteit tot ongeveer het zestiende levensjaar. In deze context wordt wel van intelligentie gesproken die niet gebaseerd is op kennis, maar eerder op het vermogen om logisch na te denken en problemen op te lossen. De mentale capaciteit blijft vervolgens tien tot vijftien jaar op hetzelfde niveau, waarna ze ongeveer vanaf het dertigste levensjaar weer langzaam terugloopt. Onafhankelijk van de leeftijd is het zaak in actie te komen wanneer de eerste beperkingen van de geestelijke capaciteit zich aftekenen, zeker wanneer deze veroorzaakt worden door een beperkte of verstoorde microcirculatie.

  Het is zeker niet eenvoudig om je levensstijl zo radicaal aan te passen, dat het een positief effect teweegbrengt op de microcirculatie. Net zoals de Fontein van de Eeuwige Jeugd wel altijd een droom zal blijven, zullen we te maken blijven krijgen met negatieve invloeden van de wereld om ons heen. We hoeven echter zeker niet bij de pakken neer te zitten, want ook op het gebied van de microcirculatie heeft de medische wereld de nodige vooruitgang geboekt die enkele decennia geleden niet voor mogelijk gehouden werd. De BEMER GROUP heeft gezorgd voor mijlpalen in de fysische vasculaire therapie. Op basis van jarenlange inspanningen zijn baanbrekende vondsten gedaan op het gebied van het bioritme van de lokale en bovengelegen regulerende processen van de microcirculatie. Deze bevindingen zijn gebruikt tijdens de ontwikkeling van de fysische vasculaire therapie BEMER. Deze vasculaire therapie stimuleert het natuurlijke reactievermogen van het immuunsysteem, activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam door de eigen controlemechanismen te versterken en ondersteunt zo het genezingsproces van wonden en ander letsel, naast alle regeneratieve processen in het menselijk lichaam. Ook de eerder genoemde aspecten rond het vermogen je te concentreren, de aandacht erbij te houden, problemen op te lossen, uit je woorden te komen en conclusies te trekken worden op positieve wijze beïnvloed door de fysische vasculaire therapie BEMER. De kern van de fysische vasculaire therapie BEMER wordt gevormd door een multidimensionale signaalstructuur waarmee de beperkte of verstoorde microcirculatie op effectieve wijze gestimuleerd kan worden. Hierdoor worden de belangrijkste controlemechanismen van het lichaam ondersteund bij regeneratieve processen. Daarnaast gaat er een preventieve en genezende werking vanuit bij ziektes. De BEMER-magneetveldtherapie heeft een aantoonbaar positief effect op de microcirculatie.

  De BEMER-magneetveldtherapie brengt bij – rugpijn, – slaapstoornissen, – diabetes, – botbreuken, – infecties, – stofwisselingsstoornissen, – burn-out, – ziekten als gevolg van stress, – aandoeningen aan het immuunsysteem en – acidose een gunstig effect teweeg. Daarnaast is er sprake van een opmerkelijke verbetering van de mentale capaciteit. Ook al is dit aspect niet toe te schrijven aan een primaire ziekte of aandoening, het is en blijft een doorslaggevende factor in de levenskwaliteit van de mens.

  Gezondheid is een waardevolle troef en een belangrijke voorwaarde voor welzijn en tevredenheid. Gezondheid is een geschenk waar we liefdevol en proactief mee dienen om te gaan. Veel mensen waarderen hun gezondheid echter pas wanneer ze ziek worden. Je hebt zelf een behoorlijke vinger in de pap om gezond te blijven. Veel ziekten blijken namelijk voorkomen te kunnen worden. Door middel van specifieke preventieve maatregelen kan zelfs tot op hoge leeftijd de gezondheid behouden blijven en gestimuleerd worden. Maar wanneer je dan eenmaal ziek bent, kunnen veel symptomen verzacht worden, mits de risico’s vroegtijdig ingeschat kunnen worden. En bij jonge mensen? Best schokkend. Veel mensen verzekeren zich al op jonge leeftijd tegen allerhande risico’s, bijvoorbeeld tegen ongevallen, inkomensverlies, werkloosheid, risico’s op vakantie enz. Het gaat hierbij normaal gesproken over de afdekking van financiële risico’s. Preventieve gezondheidsmaatregelen worden echter vaak op de lange baan geschoven, terwijl er veel medische mogelijkheden bestaan om je preventief in te dekken. Daarbij wordt vaak het bekende spreekwoord vergeten: Voorkomen is beter dan genezen! Op het eerste gezicht lijkt het relatief eenvoudig om preventieve maatregelen te treffen: Een gezonde voeding, veel lichaamsbeweging, voldoende ontspanning, beperkte consumptie van genotsmiddelen, vermijden van stress en stemmingswisselingen en een positieve levensinstelling worden beschouwd als belangrijke factoren om gezond te blijven en samen bieden ze een goede kans om tot op hoge leeftijd fit te blijven. Het is echter ook belangrijk om preventieve maatregelen te treffen voor wat betreft een goed doorbloeding. Waarom is dat zo? Een goed functionerende bloedsomloop is van enorm belang voor onze vitaliteit, prestatievermogen, geestelijke prestaties, gezondheid en welzijn. Alleen met een goed functionerende bloedsomloop kunnen voldoende voedingsstoffen en zuurstof de cellen bereiken en gif- en afvalstoffen weer afgevoerd worden. Want ook voor de bloedsomloop geldt, dat tijdige preventieve maatregelen noodzakelijk zijn.

  Ons bloed voorziet al onze organen, gewrichten en spieren, iedere cel van ons lichaam dus, met zuurstof en voedingsstoffen. Een goede doorbloeding is een absolute voorwaarde voor het behoud van alle lichaamsfuncties en is daarmee bepalend voor ons leven. Een gezonde bloedsomloop is van essentieel belang om gezond te blijven en weer gezond te worden. De microcirculatie speelt een belangrijke rol bij een goede doorbloeding van het lichaam. Kleine verstoringen van de microcirculatie in enkele organen hebben meteen effect op het dagelijks leven. In het kader van de preventieve maatregelen dienen signalen van een slechte of beperkte doorbloeding van de microcirculatie serieus genomen te worden. En alarmerende signalen zijn er genoeg, zoals permanent koude handen, jeuk, tintelingen of pijn in de benen, pijn op het zitvlak en het bovenbeen, moeilijkheden tijdens het lopen, migraine, concentratieproblemen, oorsuizen, slaapstoornissen, minder geestelijke prestaties en vaak vermoeid zijn. Wat is de microcirculatie eigenlijk? Dat wordt hieronder duidelijk en op eenvoudige wijze uitgelegd.

  Binnen de microcirculatie vindt de daadwerkelijke stofwisseling plaats. Zuurstof en voedingsstoffen worden via de bloedsomloop overgedragen aan de cellen, waarna slakken en gifstoffen het weefsel via dezelfde weg weer verlaten. In het geval van een verstoorde microcirculatie krijgen de cellen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen waardoor de cellen sneller verouderen en uiteindelijk afsterven. Een goede doorbloeding van de microcirculatie kan dit echter tegengaan. Het hart vormt het uitgangspunt voor de doorbloeding van de microcirculatie. Het is eenvoudig om het hart voor te stellen als de motor of de pomp van de bloedsomloop. Vanuit de linkerhartkamer wordt het bloed in de grote bloedsomloop gepompt, vanuit de rechterkamer in de kleine bloedsomloop, richting de longen. De aorta of grote lichaamsslagader ontspringt uit de linkerkamer van hart. Van de aorta splitsen zich vele andere slagaders af, die zich op hun beurt ook weer opsplitsen waarbij de diameter steeds kleiner wordt. Tenslotte zijn er nog de capillairen, ook wel haarvaten genoemd, de allerkleinste vaten van het menselijk lichaam. De capillairen en het gebied kort daarvoor en daarna worden samen wel de microcirculatie genoemd. Ongeveer driekwart van de bloedsomloop speelt zich bij mensen af binnen de microcirculatie. Daarnaast moet vermeld worden dat alle vaten in het menselijk lichaam (met uitzondering van de capillairen) omhuld zijn met een laagje spieren. Wanneer de spieren samentrekken, drukken ze de vaten samen en probeert het bloed een uitweg te vinden. Door de aanwezige druk vanuit het hart kan het bloed niet terugstromen in de aorta. Het bloed kan dus alleen verder stromen, de haarvaten in. Het op ritmische wijze samentrekken en weer ontspannen van de spieren die de vaten in de microcirculatie omhullen, wordt ook wel vasomotie (beweging van de bloedvaten) genoemd. Deze spieren trekken bij een gezonde persoon drie tot vijf keer per minuut samen, bij een ziek persoon is dit tempo beduidend lager. Wanneer de pompbeweging van de vaten onvoldoende is, hebben cellen en weefsel onvoldoende toegang tot zuurstof en voedingsstoffen en kunnen afvalstoffen niet meer op de juiste wijze afgevoerd worden. Uiteindelijk leidt dit tot een afname van lichamelijke en geestelijke prestaties. Daarnaast kunnen stoornissen optreden of pijn en ziekten ontstaan. Om dit te voorkomen dient er niet alleen in een preventief kader, maar ook als aanvullende behandeling van reeds opgetreden gezondheidsbeperkingen naar een mogelijkheid gezocht te worden om de beperkte doorbloeding van de kleinste bloedvaten te verbeteren en een goede doorbloeding te stimuleren. Tijdens de zoektocht naar een mogelijke preventieve behandeling van bloedsomloopstoornissen zou gedacht kunnen worden aan de fysische vasculaire therapie BEMER. Preventieve en complementaire behandeling door de fysische vasculaire therapie BEMER Een verstoorde microcirculatie laat cellen snel verouderen en veroorzaakt zo ziektes en aandoeningen. Dit proces kan op effectieve wijze bestreden worden door regelmatige toepassing van de fysische vasculaire therapie BEMER. Ook binnen de preventieve geneeskunde kan deze therapie een waardevolle bijdrage leveren. De kern van de fysische vasculaire therapie BEMER wordt gevormd door een multidimensionale signaalstructuur waarmee de beperkte of verstoorde microcirculatie op effectieve wijze gestimuleerd kan worden. Hierdoor worden de belangrijkste controlemechanismen van het lichaam ondersteund bij regeneratieve processen en de preventie en genezing van ziekten. De fysische vasculaire therapie BEMER kan voor veel doeleinden ingezet worden zoals bij het verbeteren van de geestelijke prestaties. De toepassing ervan is niet beperkt tot een preventieve maatregel. De therapie helpt de gebruikers om gezond te blijven, kan als aanvullende behandeling toegepast worden in geval van ziekte, versterkt de immuunrespons en activeert de zelfgenezende werking van het lichaam. Daarnaast heeft de therapie een positieve invloed op het algemene welzijn, de gezondheid en het slaapgedrag. Zo is bijvoorbeeld het BEMER-slaapprogramma in het kader van de fysische vasculaire therapie BEMER een uiterst effectieve behandeling voor een verstoorde microcirculatie in combinatie met verschillende slaapstoornissen. Een rustige en gezonde nachtrust heeft niet alleen een gunstig preventief effect op de gezondheid, het algemene welzijn en de prestaties, maar zeker ook op de kwaliteit van leven. De optimalisatie van mentale prestaties is zeker ook voor jonge mensen interessant. Dit doel wordt bereikt door de stimulering van de microcirculatie door de fysische vasculaire therapie BEMER. En in de sportwereld? Zowel amateur- als professionele sporters kunnen profiteren van de BEMER-therapie. Het voorkomen van gezondheidsproblemen is voor professionele sporters van groot belang, menige carrière is door onvoldoende preventieve maatregelen in de kiem gesmoord of langdurig onderbroken. Fysische vasculaire therapie BEMER heeft daarnaast een gunstig effect op de benodigde hersteltijd waardoor er langer getraind kan worden. Ook sportblessures kunnen voorkomen worden. Wanneer er desondanks toch blessures optreden kan het genezingsproces bespoedigd worden.


  Team Manager Nederland
  Angelique de Bruijn
  info@best-aging.nl