Slaapstoornissen

Inslapen en doorslapen verbeteren

In het kader van de fysische vasculaire therapie BEMER stimuleren multidimensionale signalen de beperkte of verstoorde microcirculatie op effectieve wijze en ondersteunt ze de belangrijkste lichaamseigen preventieve, regeneratieve en genezingsprocessen. De behandeling ondersteunt de witte bloedlichaampjes bij hun taak. Hierdoor kunnen ze snel in actie komen tegen dreigend gevaar van buiten. Hierdoor wordt het immuunsysteem in staat gesteld om het lichaam beter en effectiever te beschermen tegen infecties of schadelijke invloeden van buitenaf.

Door middel van geijkte en overal ter wereld beschikbare meetinstrumenten kunnen we tegenwoordig de levenskwaliteit meten die mede door onze gezondheid bepaald wordt. Een van deze meetinstrumenten is de vragenlijst SF-36 die uit 8 subschalen en in totaal 36 vragen over meerdere aspecten van onze gezondheid bestaat. Bij deze acht aspecten gaat het om vitaliteit, fysiek functioneren, lichamelijke pijn, algemene ervaring van de eigen gezondheid, rolfunctioneren fysiek, rolfunctioneren emotioneel, sociaal functioneren en geestelijke gezondheid.

Er bestaat ook een kortere versie met slechts twaalf vragen, de zogenaamde SF-12. Deze wordt ook toegepast binnen het klantenonderzoek ten behoeve van de fysische vasculaire therapie BEMER. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat de BEMER-therapie leidde tot een significant betere nachtrust. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Jenkins-schaal. Tijdens de bestudering van de resultaten bleek dat bij meer dan 60 procent van de gebruikers de levenskwaliteit significant verbeterd was – en dat na slechts zes weken. Twee derde van de gebruikers rapporteren daarnaast een betere nachtrust.

Hoe werkt BEMER therapie bij slaapstoornissen?

Met name revaliderende patiënten, ouderen en mensen die vatbaar zijn voor infecties hebben baat bij de nieuwe BEMER-technologie. Deze stimuleert de lichaamseigen regulerende en regeneratieve processen tijdens de nachtrust. De fysische vasculaire therapie BEMER zorgt ervoor dat medische behandelingen over het algemeen effectiever zijn, patiënten minder vatbaar zijn voor infecties, de stimulering van regeneratieve processen actiever verloopt en het lichaam beter ontzuurt.

De pompende beweging van de allerkleinste bloedvaten neemt steeds meer af als gevolg van slaapstoornissen, het natuurlijke verouderingsproces, ongezonde leefgewoonten, veel stress en een eenzijdige voeding. De fysische vasculaire therapie BEMER gaat dit proces tegen, zij het binnen de grenzen die door de natuur gesteld zijn. Door middel van elektromagnetische signalen wordt de pompende beweging van de kleinste bloedvaten gestimuleerd, waardoor de bloedsomloop duidelijk verbetert.

Zorg dat u op de hoogte bent

  Heeft u vragen over ons bedrijf, onze producten of over onze dienstverlening? Wat u ook wilt weten: vraag het ons gerust. Hartelijk dank voor uw interesse. We staan voor u klaar.

  Uw contactgegevens

  Over slaapstoornissen

  Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk. Toch hebben miljoenen Duitsers moeite om in slaap te vallen. Ze woelen urenlang in hun bed en wanneer ze dan eindelijk de slaap te pakken hebben, worden ze meestal na korte tijd weer wakker. Een voortdurend slaaptekort zorgt er niet alleen voor dat je humeur wat slechter dan normaal is, maar heeft ook een negatief effect op de gezondheid. Wie zorgen heeft of aan stress lijdt, heeft meestal ook moeite met slapen. ’s Avonds in bed malen ze door en pas na lange tijd doezelen ze weg. Lang voordat de wekker gaat worden ze al weer wakker. Bijna iedereen heeft er wel eens last van. Wellicht heeft u relatieproblemen, komt u om in het werk of zijn er financiële zorgen die een rol spelen. Er zijn tal van redenen te verzinnen, maar het resultaat is steeds hetzelfde, een onrustige en te korte nachtrust. Normaal gesproken gaat een slaapstoornis na maximaal vier weken vanzelf over. Soms treden slaapstoornissen echter ook op de voorgrond. Dan liggen we niet wakker van problemen, maar van de slaapstoornis zelf. Vervolgens komen we in een vicieuze cirkel terecht. Slaapstoornissen verstoren de nachtrust en maken de patiënt onrustig. Wie slecht slaapt heeft overdag vaak te kampen met concentratieproblemen en een uitgeput gevoel.

  Experts vermoeden dat slaapstoornissen te wijten zijn aan een verkeerd slaapgedrag en het niet adequaat omgaan met stress. Door slechte gewoonten en niet-afgebouwde stress verleren lichaam en geest letterlijk hoe ze in moeten slapen. Ouderen en vrouwen lijden vaker aan chronische slaapstoornissen dan jongere mensen en mannen in het algemeen. Vanaf het veertigste levensjaar gaat u lichter slapen. Om deze reden klagen met name ouderen vaak over dit probleem. Bij vrouwen heeft ook de schommelende hormoonspiegel een negatief effect op een goede nachtrust. Haast niemand slaapt meteen wanneer hij zijn ogen sluit. Het is zeker niet ongebruikelijk om een half uur wakker te liggen vooraleer in de slaap te vallen. Ook een lichte slaap is normaal. Gedurende de nacht wisselen fases van diepe en lichte slaap elkaar af. Mensen met een slaapstoornis hebben tijdens een lichte slaap vaak het gevoel dat ze wakker zijn.

  Deskundigen spreken pas van een slaapstoornis wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan. Enerzijds dienen mensen gedurende een maand minstens drie maal per week slecht te slapen. Anderzijds zijn mensen overdag nauwelijks meer tot iets in staat en hebben ze te kampen met slapeloosheid ‒ ’s ochtends voelen ze zich uitgeput en geradbraakt. Hierdoor zijn deze mensen overdag vaak geprikkeld en kunnen ze zich slecht concentreren. Soms zijn ze zelfs bang om naar bed te gaan.

  Een arts probeert eerst psychische of lichamelijke reden uit te sluiten als oorzaak voor een slaapstoornis. Er zijn behoorlijk wat ziekten met een negatief effect op de nachtrust. Maar ook psychische oorzaken als angststoornissen en depressies kunnen leiden tot slaapproblemen. Artsen informeren bij de patiënt naar de duur van de slaapstoornis en mogelijke gebeurtenissen die de slaapproblemen veroorzaakt kunnen hebben. Wordt u ’s nachts vaak wakker? Heeft u pijn? Trillen uw benen? Door deze en andere vragen zijn artsen beter in staat om de situatie in te schatten. Aan de hand van een slaapdagboek kunnen eventueel gebeurtenissen aangewezen worden die verantwoordelijk zijn voor de slaapproblemen.

  Op een slaappoli wordt gemeten wat het lichaam ’s nachts doet, hoe lang en hoe diep de patiënt slaapt, hoe vaak hij of zij ’s nachts wakker wordt en hoe regelmatig de ademhaling verloopt. Hier kan bijvoorbeeld ook een lichamelijk oorzaak aan het licht komen als oorzaak voor de slaapproblemen. Slaapapneu is daarvan een goed voorbeeld.

  Primaire slaapstoornissen zijn medisch gezien niet het gevolg van psychische of lichamelijke aandoeningen. Secundaire slaapstoornissen zijn meestal een bijverschijnsel van een eerdere of andere ziekte en dienen ook als zodanig gediagnostiseerd te worden. Men vermoedt, dat primaire slaapstoornissen veroorzaakt worden door een neurologische storing van het slaap-waakritme. De meeste patiënten hebben hier al sinds hun jeugd last en meestal blijft deze situatie enkele jaren voortduren. Deze slaapstoornissen gaan gepaard met een lichamelijke belasting van de betreffende persoon. Het gevolg is dat mensen tot minder in staat zijn wanneer ze wakker zijn. Secundaire slaapstoornissen hebben vaak een medische oorzaak. Hierbij is te denken aan aandoeningen als dementie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, epilepsie, traumatisch hersenletsel of hersentumoren. Ook chronische pijn of het werken in ploegendiensten kan leiden tot slaapstoornissen.

  Er bestaan veel remedies tegen slaapstoornissen, maar ze blijken slechts zelden effectief te zijn. Het BEMER-slaapprogramma zorgt ervoor dat patiënten beter in- en doorslapen en ondersteunt zo het lichaam bij zelfhelende en regeneratieve processen. Recente studies hebben aangetoond dat tijdens de nacht het aanwezige bloed in het lichaam herverdeeld wordt. Hierdoor worden tijdens de nachtrust immunologische processen ondersteund. Dit is van groot belang voor de gezondheid van het lichaam.