polyneuropathie

Polyneuropathie behandelen met BEMER therapie

Een polyneuropathie kan uitsluitend verholpen worden, wanneer men van de onderliggende ziekte genezen is.

Omdat dit niet altijd in het verschiet ligt, zijn patiënten met polyneuropathie vaak al bijzonder dankbaar wanneer de hierboven beschreven symptomen van polyneuropathie verzacht worden.

Wanneer de patiënt niet alleen streeft naar zwakkere symptomen, maar liever ook minder medicijnen inneemt, kan overwogen worden de fysische vasculaire therapie BEMER toe te passen.

Zorg dat u op de hoogte bent

  Heeft u vragen over ons bedrijf, onze producten of over onze dienstverlening? Wat u ook wilt weten: vraag het ons gerust. Hartelijk dank voor uw interesse. We staan voor u klaar.

  Uw contactgegevens

  Over polyneuropathie

  Een ziekte is een storing van de functie van een orgaan, de psyche of het lichaam als geheel. Helaas hebben zeer veel mensen hier last van. Gelukkig is de geneeskunde vandaag de dag zo ver, dat veel ziekten, hoe erg ze ook mogen zijn, niet levensbedreigend zijn. Uiteraard is dat slechts een schrale troost voor mensen die weliswaar met hun ziekte hebben leren leven, maar als bijverschijnsel min of meer last hebben van chronische pijn.

  Een van deze ziekten is polyneuropathie ‒ een aandoening aan het zenuwstelsel waaraan circa drie procent van alle Duitsers lijdt. Met name ouderen hebben last van polyneuropathie. Naar schatting lijdt ongeveer acht procent van de 65-plussers aan polyneuropathie. Bijna 40 procent van alle diabetespatiënten heeft te kampen met deze ziekte, maar ook jongere mensen kunnen er last van hebben. Bij de laatste groep is polyneuropathie erfelijk bepaald of in veel gevallen het gevolg van bijvoorbeeld alcoholmisbruik of drugsgebruik.

  Onder de streep treedt polyneuropathie bij mannen en vrouwen net zo vaak op. Met welke symptomen gaat polyneuropathie gepaard? De ziekte begint vaak met een onaangenaam gevoel in de tenen, in een later stadium breidt het verschijnsel zich uit naar de handen. De getroffen lichaamsdelen kunnen spontaan gaan jeuken wat als onaangenaam en storend ervaren wordt. Vaak tintelen ze ook of doen ze vreselijk pijn. Wanneer de pijn heviger wordt, zorgt polyneuropathie vaak ook voor een gestoorde waarneming van temperatuurprikkels en aanrakingen. Uiteindelijk leidt polyneuropathie bij de betrokkene tot een ernstige beperking van de kwaliteit van leven. Wanneer ook het autonome zenuwstelsel beschadigd raakt ten gevolge van polyneuropathie, kunnen ook symptomen als hartritmestoringen en een verstoorde bloeddruk optreden.

  Hoewel polyneuropathie uitsluitend verholpen kan worden, wanneer ook de onderliggende ziekte genezen wordt (hetgeen in de praktijk bijzonder lastig blijkt te zijn), bestaat de mogelijkheid om bepaalde symptomen te verbeteren of geheel terug te dringen.

  Polyneuropathie is een aandoening aan het perifere zenuwstelsel die gepaard gaat met spierzwakte en gevoelloosheid. Voor een beter begrip zoomen we eerst even in op het zenuwstelsel van de mens (algemeen beeld zonder de wens uitputtend te zijn): Het zenuwstelsel maakt deel uit van het menselijk lichaam en is verantwoordelijk voor de waarneming en verwerking van zintuigelijke prikkels en de aansturing van bijvoorbeeld de spieren. De hersenen en het ruggenmerg vormen samen het centrale zenuwstelsel (CNS). Het overige zenuwweefsel wordt het perifere zenuwstelsel (PNS) genoemd. Via het centrale zenuwstelsel zijn onze zintuigen in staat prikkels waar te nemen. Daarnaast vormt het de basis voor hogere functies als het bewustzijn en de mogelijkheid om te voelen, te denken en te leren. Het ruggenmerg loopt als een dikke streng door de wervelkolom en vormt het centrum voor onze reflexen die zonder tussenkomst van de hersenen plaatsvinden. Het ruggenmerg bevat ontzettend veel zenuwcellen en zenuwvezels die op hun beurt de hersenen met het perifere zenuwstelsel verbinden. De zenuwcel is als kleinste onderdeel van het zenuwstelsel verantwoordelijk voor de ontvangst en overdracht van prikkels en signalen. Het perifere zenuwstelsel (PNS) bestaat uit alle zenuwen die het lichaam als een fijnmazig net doorkruisen. De zenuwen brengen informatie over tussen het ruggenmerg, de hersenen en de overige lichaamsdelen. Als fijne zijtakken ontspringen de zenuwvezels van het perifere zenuwstelsel uit het ruggenmerg en maken ze contact met de uitvoerende organen als spieren, huid en interne organen. De informatie-uitwisseling verloopt daarbij zowel via pulsen uit de hersenen als informatie die naar de hersenen wordt gestuurd. Afhankelijk van de functie onderscheiden we verder tussen het somatische (willekeurige) zenuwstelsel en het vegetatieve (autonome of onwillekeurige) zenuwstelsel. Terwijl het willekeurige zenuwstelsel alle processen aanstuurt die afhankelijk zijn van het bewustzijn en de eigen wil (zoals bijvoorbeeld spierbewegingen), regelt het vegetatieve zenuwstelsel lichaamsfuncties buiten de wil om. Het regelt belangrijke functies als hartslag, ademhaling, bloeddruk, spijsvertering en stofwisseling. Wat is eigenlijk polyneuropathie? Door de aanwezigheid van talrijke, verschillende sensoren in de huid zijn gezonde mensen in staat dingen te voelen, warmte, kou en pijn waar te nemen. Deze sensoren versturen de betreffende informatie vervolgens via het zenuwstelsel door de rest van het lichaam. De afzonderlijke vormen van polyneuropathie zijn aandoeningen aan het perifere zenuwstelsel. Polyneuropathie is vaak een reactie van het perifere zenuwstelsel op een aandoening of beschadiging die het menselijk lichaam als geheel treft. Deze aandoeningen kennen meerdere veroorzakers. Hiertoe horen bijvoorbeeld: – vaatziekten, – aandoeningen aan het immuunsysteem, – diabetes mellitus, – reumatische aandoeningen, – nieraandoeningen, – tumoren, – gevolgen van vergiftiging, – langdurige blootstelling aan chemicaliën op de werkplek, – bijwerkingen van geneesmiddelen, – ondervoeding, – drugs- en alcoholverslaving.

  Een verstoorde microcirculatie vormt de oorzaak van veel ziekten en aandoeningen. Door bloed rond te pompen door de kleinste bloedvaten voorziet de microcirculatie weefsel en organen met zuurstof en voedingsstoffen. Bovendien voert ze afvalstoffen af en stimuleert ze het immuunsysteem. Daarnaast neemt de functionaliteit van de microcirculatie met het verstrijken van de jaren af. Hoewel dit een natuurlijk proces is, kan het zich sneller ontwikkelen als gevolg van bepaalde ziekten of risicofactoren, zoals een ongezonde of onevenwichtige voeding, veel roken en buitensporig alcohol- of drugsgebruik. Vaak optredende gevolgen: Een verzwakt immuunsysteem, hogere vatbaarheid voor infecties, versneld verouderingsproces van cellen, slechtere afweer van vrije radicalen, verminderde prestaties, stoornissen, verstoord genezingsproces van aandoeningen en chronische ziekten. Door toepassing van de fysische vasculaire therapie BEMER kan de beperkte microcirculatie echter opnieuw geactiveerd worden. Hiermee bedoelen we een betere aan- en afvoer van voedingsstoffen en afvalstoffen door een betere doorbloeding. Een betere bloedcirculatie verbetert de toevoer van voedingsstoffen naar het betreffende weefsel, helpt mee de ontsteking te bestrijden en kan het genezingsproces als geheel stimuleren. De kern van de fysische vasculaire therapie BEMER wordt gevormd door een multidimensionale signaalstructuur waarmee de beperkte of verstoorde microcirculatie op effectieve wijze gestimuleerd kan worden. Hierdoor worden de belangrijkste controlemechanismen van het lichaam ondersteund bij regeneratieve processen. Daarnaast gaat er een preventieve en genezende werking vanuit bij ziektes. Een serie wetenschappelijke studies heeft aangetoond dat de fysische vasculaire therapie BEMER de symptomen van bepaalde ziekten kan bestrijden en bij kan dragen aan een verbetering van het ziektebeeld. Tot deze ziekten behoren bijvoorbeeld: – polyneuropathie, – verstoorde doorbloeding van aders en slagaders, – artrose, – diabetes. Daarnaast kan de fysische vasculaire therapie BEMER vaak ook als aanvullende behandeling toegepast worden. – bij rugpijn, – bij slaapstoornissen, – voor de bestrijding van stress, – voor betere lichamelijke en geestelijke prestaties, – als infectiebestrijding, – ter activering van de zelfgenezende processen van het lichaam, – voor een snellere genezing van wonden, letsel en – als versterking van het immuunsysteem Voor patiënten die lijden aan polyneuropathie is dat een bijzonder gunstig neveneffect. Zelf een burn-out kan op effectieve wijze voorkomen en nabehandeld worden. De fysische vasculaire therapie BEMER geldt momenteel als best onderzochte en meest effectieve fysische therapie in de preventieve en complementaire geneeskunde. Conclusie: Fysische vasculaire therapie BEMER vermindert niet alleen de symptomen van polyneuropathie, ze draagt op verschillende vlakken bij aan een betere kwaliteit van leven.